Hangzhou Dowell · Life Style Center / Shanghai Tianhua Architecture Planning & Engineering - interior design Blogs

Hangzhou Dowell · Life Style Center / Shanghai Tianhua Architecture Planning & Engineering

Dowell Future Impression is located in the west of Hangzhou Xixi National Wetland Park, facing Wuchang Wetland Park while sitting mountains.

© Jianghe Zeng

Architects: Shanghai Tianhua Architecture Planning & Engineering

Location: Weilai Kejicheng, Hangzhou, Zhejiang, China

Architect In Charge: Xin Nie, Haitao Chen

Design Team: Jingwei Su, Junning Gao, Xue Bai, Xiaotong Lu, Wenying Liu, Runxiang Shi, Pu Wang

Area: 1125.0 m2

Project Year: 2017

Photographs: Jianghe Zeng, Pu Wang, A.GUANG, Lingjun Meng, Xiang Cheng

Proprietor: Hangzhou Dowell Real Estate

Landscape Design: T+Mstudio

Landscape Design Team: Chao Chen, Liusang Yang, Chenli Zhu, Mingjing Che, Ying Cui
Interior Design: DOME&ASSOCIATES

Interior Design Team: Tianqi Xiao, Tao Liu, Yuqing Liu, Xuechun Zhong, Lijuan Xie, Zhongyan Xiao, Qing Shao (Director: Qing Shao)

Curtain Design Team: Umbreal Engineering Consultants

Illumination Design: CHINA UNITED ENGINEERING CORPORATION LIMITED

Construction Unit: YUEFENG GROUP

Organization: Weiyi Wang

© Jianghe Zeng

Text description provided by the architects. Dowell Future Impression is located in the west of Hangzhou Xixi National Wetland Park, facing Wuchang Wetland Park while sitting mountains.

© A.GUANG

The life style center is the epitome of Future Impression Estate more than an ordin...
Source: Archdaily
URL: http://www.archdaily.com/

--------------------------------
 

-------------------------------------